Zajęcia Dodatkowe

Zajęcia kulinarne „Kuchcikowo”

Pełna atrakcji kuźnia talentów kucharskich z nauką savoir – vivre`u. Dzieci zaczynają swoją przygodę z kuchnią ucząc się gotowania podstawowych posiłków, a także zasad kultury przy stole.

Zajęcia plastyczno – techniczne „Zrób coś z niczego”

Zajęcia plastyczno – techniczne, kształtujące wrażliwość estetyczną, rozwijające wyobraźnię, zdolności plastyczne oraz umiejętności manualne dziecka.

Zajęcia teatralne „Mały Teatr Wielki”

Zajęcia teatralne dla przedszkolaków, prowadzone przez naszych nauczycieli pod opieką artystyczną i reżyserską pana Piotra Kowalewskiego, zawodowego aktora, twórcy i reżysera Teatru im. Józefa Węgrzyna w Ełku.

Język Angielski

Lektorzy uczący angielskiego w „Promyku”, to osoby młode, z wyższym wykształceniem filologicznym i sporym doświadczeniem w nauczaniu dzieci i młodzieży. Są to osoby niezwykle cierpliwe i chętne do pomocy. Dla naszych nauczycieli najważniejsze są dzieci i ich potrzeby. Uczymy języka w sposób interesujący i przyjemny, ale jednocześnie intensywny, co sprawia, że konkretne efekty będą widoczne już w bardzo krótkim czasie. Dzięki szybkiemu tempu prowadzenia zajęć dzieci są bardziej skoncentrowane i zainteresowane lekcją, co również przekłada się na efektywność nauki.

Religia

Wszystkie dzieci z Promyka i ich rodziny, pracowników i całe nasze przedszkole oddaliśmy Matce Najświętszej i Świętemu Józefowi, którzy codziennie wspaniale się nami opiekują. Na religii dzieci poznają Pana Boga, jako najlepszego Przyjaciela, który zapewnia szczęście i prawdziwe bezpieczeństwo.

Matematyka dziecięca

Od 2008 roku realizujemy w „Promyku” program „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej. Stawiamy na matematykę, by rozwinąć w dzieciach zdolności abstrakcyjnego myślenia, by w przyszłości nasi absolwenci osiągali w szkole jak najlepsze wyniki w nauce matematyki i przedmiotów ścisłych. Mamy nadzieję, że ten program, obok edukacji artystycznej, stanie się rozpoznawalnym rysem charakterystycznym Przedszkola „Promyk”. Od 2008 roku obserwujemy niezwykle skuteczne efekty wdrożenia „Dziecięcej matematyki”. Chcąc jak najlepiej przygotować Państwa dzieci do zajęć szkolnych, szczególny nacisk kładziemy na bardzo wysoki poziom kwalifikacji kadry pedagogicznej, zapewniając jej możliwość uczestniczenia w szkoleniach, warsztatach oraz zajęciach otwartych prowadzonych przez współtwórców tej metody oraz doradców.

Eksperymenty

Dzieci poznają bardzo intensywnie otaczający je świat. Poznają w sposób dla nich naturalny – to co jest blisko nich. Naturalne poznawanie świata, ze swej natury, łatwo może doprowadzić do zgromadzenia chaotycznej wiedzy. Możliwie wczesne porządkowanie sposobów poznawania świata, gromadzonej wiedzy oraz doświadczenia indywidualnego wyzwala w dzieciach przyspieszenie w procesie poznawania świata. Najskuteczniejszym (ale bardzo długotrwałym) sposobem poznawania świata są samodzielnie wykonywane doświadczenia. Jest to sposób bardzo skuteczny, ale też bardzo czasochłonny. Nie warto więc odkładać go na dalsze lata. Doświadczenia dziecko powinno wykonywać możliwie jak najwcześniej. Konieczne jest więc zapewnienie warunków bezpiecznego poznawania świata, kształtowania umiejętności manualnych i otrzymania pomocy dorosłego doradcy.

Zajęcia wokalne i muzyczno – rytmiczne

Rozwój zdolności i słuchu muzycznego od najmłodszych lat jest ważny dla rozwoju dziecka. Na naszych zajęciach dzieci kształtują swoje zdolności muzyczne, rozwijają swój talent i wrażliwość muzyczną. Wpływają one w znacznym stopniu na ogólny rozwój psychomotoryczny dzieci, rozbudzają ich zainteresowania, wrażliwość i kreatywność muzyczną. Najłatwiejsze czynne muzykowanie przedszkolaka wyraża się w śpiewie. Śpiewanie piosenek ma duży wpływ na rozwój aparatu głosowego dziecka, kształci prawidłową wymowę i pamięć. Zabawy i ćwiczenia muzyczne kształcą słuch wysokościowy, poczucie rytmu, muzykalność dziecka, jego reakcję na sygnał muzyczny lub pauzę.

Szachy

Zadania rozwiązywane na zajęciach w ramach ćwiczeń lub w trakcje partii szachowej wyrabiają sprawność intelektualną. Umożliwiają osiągnięcie lepszych rozwiązań przy takich samych zasobach materialnych. Ćwiczenia w gry w szachy ułatwiają szybsze i trwalsze opanowanie takich umiejętności jak oznaczanie miejsca za pomocą symboli, przewidywania nowych sytuacji poprzez analizę w głowie, w pamięci. Uczą też swobodnego operowania rożnego rodzaju symbolami – bierki, pola, oddziaływania bierek. Grający w szachy ciągle, odruchowo, ćwiczą swoją pamięć. Szukają istotnego składnika zagadnienia, sytuacji, problemu – i to ułatwia im zapamiętywanie.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia indywidualne i grupowe z logopedą wspomagające rozwój prawidłowej mowy.

Gimnastyka korekcyjna

W wieku przedszkolnym obserwuje się liczne wady rozwojowe w postawie ciała. Najczęściej występującym odchyleniem od normy na tym etapie rozwoju są nieprawidłowości w obrębie kończyn dolnych i kręgosłupa. Postępowanie korekcyjne ma na celu likwidację wady lub zahamowanie jej dalszego rozwoju, a tym samym przywrócenie prawidłowej postawy ciała. Aby zachęcić dzieci do ćwiczeń i dodatkowo zmotywować w zajęciach korekcyjnych obok systematycznych ćwiczeń wykorzystuje się zabawy i gry ruchowe, których celem jest wzmocnienie mięśni posturalnych, korekcja ewentualnych wad, wdrożenie nawyku prawidłowej postawy i podniesienie ogólnej sprawności. Lata przedszkolne, mimo, że są określane jako „wiek zabaw”, w znacznej mierze decydują o rozwoju i postawie ciała w następnych okresach życia. Dlatego tez ważnym jest, by nie zmarnować tej szansy i wykorzystać potencjalne możliwości dziecka w kreowaniu jego zdrowia.

Klub Piłki Nożnej

Akademia Młodego Sportowca – Klub Piłki Nożnej – Wielka atrakcja! Zajęcia podczas których chłopcy, pod okiem trenera, będą poznawać tajniki najpopularniejszej dyscypliny sportowej świata i szkolić rodzące się w nich umiejętności piłkarskie.

Festyny rodzinne

Regularnie organizujemy integracyjne festyny rodzinne, takie jak  wielkie święto Promykowej Rodziny nad jeziorem w okolicach Ełku.

Bajkoterapia

Bajkoterapia – nowa metoda pracy z dzieckiem, która poprzez specjalnie dobrane bajki ma na celu obniżenie stresu wywołanego trudnymi wydarzeniami, odprężenie po intensywnym dniu, czy pomoc w zrozumieniu pewnych praw rządzących światem. Poprzez bajkę możemy wejść w świat dziecka, którego myślenie i rozumowanie często jest nam dorosłym odległe. Dzieci słuchając o przygodach przeróżnych bohaterów utożsamiają się z nimi, poznają sposoby radzenia sobie w przeróżnych sytuacjach, nabywają przekonania, że nie są sami. Bajkoterapia ukazuje też dzieciom pozytywne wzorce zachowań, uczy empatii, czyli wczuwania się w to, co przeżywają inni. Ponadto bajki oczywiście rozwijają wyobraźnię i wprowadzają dzieci w magiczny świat literatury dziecięcej.

Spotkania ze sztuką

Comiesięczny cykl spotkań z teatrem i filharmonią.

Terapia ręki

W roku szkolnym 2016/2017 w naszym przedszkolu oferta zajęć dodatkowych została wzbogacona o nowe zajęcia z terapii ręki. Ćwiczenia i zabawy prowadzone w ramach zajęć rozwijają sprawność ruchową dłoni, kształtują chwyt oraz koordynację między prawą i lewą dłonią.
Ręka jest narządem ruchu, dzięki któremu badamy otaczający nas świat, poznajemy go oraz komunikujemy się z nim. Niesprawne posługiwanie się dłonią, czy nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego powodują często trudności w nauce pisania, szybką męczliwość dziecka, a co się z tym wiąże zniechęcenie i trudności związane z nauką szkolną.
Ćwiczenia prowadzone przez panią Annę Ampułę poruszają ponadto dziecięcą wyobraźnię, inspirują dzieci do samodzielnego działania oraz rozwijają kreatywność naszych przedszkolaków.