Rekrutacja

Rekrutacja

 1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Czekaj na kontakt mailowy lub telefoniczny z naszej strony.
 2. Umów się na spotkanie z dyrektorem placówki, aby poznać szczegóły naszej oferty.
 3. Wspólnie z rodziną podejmij decyzję czy nasze przedszkole lub żłobek jest najlepszym miejscem dla Twojego dziecka. Podpisz umowę i gotowe. Możemy zaczynać!

  Dane dziecka:  Data urodzenia dziecka:

  Dane zamieszkania dziecka:  Dane zameldowania dziecka:  Dane mamy lub opiekunki prawnej dziecka:
  Dane zamieszkania mamy:  Dane zameldowania mamy:  Dane taty lub opiekuna prawnego dziecka:
  Dane zamieszkania taty:  Dane zameldowania taty:  Oświadczenia i informacje

  Osoba, która będzie podpisywać umowę *
  MamaTata


  Zgoda na uczestnictwo dziecka w odpłatnych zajęciach dodatkowych
  KulinarnePlastyczno-techniczneTeatralneJ. AngielskiReligiaMatematykaEksperymentyMuzyczneSzachyLogopedyczneGimnastycznePiłka nożnaFestyny rodzinneBajkoterapiaSpotkania ze sztukąTerapia ręki

  Dodatkowe oświadczenia

  Wyrażam zgodę i przejmuję pełną odpowiedzialność za przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola wyłącznie przez osoby dorosłe.
  Wyrażam zgodę, na uczestnictwo mojego dziecka we wszystkich wyjściach i wyjazdach organizowanych przez przedszkole.
  Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć dzieci, zaproszonych gości na uroczystości przedszkolne, na stronie internetowej przedszkola.
  Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i filmów z moim dzieckiem z uroczystości i wydarzeń przedszkolnych na stronie internetowej przedszkola.
  Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na zbierania i przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Przedszkole wyłącznie w celu rekrutacji dziecka do przedszkola oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia RODO, w celu realizacji obowiązków wynikających zawartej umowy, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu.

  Informacja rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia dziecka (jeśli brak, nie wypełniać)
  Interwencja lekarska *
  Wyrażam zgodę na interwencję lekarską, przeprowadzenie przez lekarza zabiegu w nagłym przypadku urazu dziecka.Nie wyrażam zgody na interwencję lekarską, przeprowadzenie przez lekarza zabiegu w nagłym przypadku urazu dziecka.

  Po przebytych chorobach zobowiązuje się do przedkładania zaświadczeń lekarskich potwierdzających, że dziecko może brać udział w zajęciach prowadzonych w przedszkolu. *

  Oświadczam, że przedłożona przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Równocześnie zobowiązuje się do uaktualniania powyższych danych w trakcie trwania umowy. *