Plan zajęć dodatkowych

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu „Promyk” – 2020/2021

Bajkoterapia, Zaj. kulinarne, Sensoplastyka, Zaj. Plastyczno-techniczne – 2 razy w miesiącu / Terapia logopedyczna – od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 9.30 SALE, W KTÓRYCH ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA – ZNACZENIA SKRÓTÓW: PN-Pokój Nauczycielski, A – aneks w sali nr 4, S-Sala grupy,
SG/B – Sala Gimnastyczna lub Boisko przy sali.