Kadra

Dyrekcja

Justyna Kowalewka

Dyrektor

Dyrektor Przedszkola „Promyk”, magister nauk o rodzinie, oligofrenopedagog.

Piotr Kowalewski

Założyciel

Założyciel Przedszkola „Promyk”, absolwent PWST w W-wie, aktor dramatu, magister sztuki, pracował
w Teatrze Polskim i Teatrze Dramatycznym w W-wie, założyciel, reżyser i aktor Teatru Amatorskiego im. J. Węgrzyna w Ełku.

Beata Chojęta

Zastępca dyrektora

Magister Pedagogiki Wczesnoszkolnej
z wieloletnim doświadczeniem w pracy
z dziećmi.

Misie

Sonia Przyborowska

Nauczyciel

Magister edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej z edukacją włączającą, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Ukończony kurs wychowawcy kolonijnego
Ukończona Szkoła Muzyczna I stopnia w Ełku, klasa fortepianu
Ukończone studia podyplomowe na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
i zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
Ukończony kurs : „Diagnoza i terapia ręki I i II stopnia w ujęciu globalnym”

Magdalena Szczypiór

Nauczyciel

Magister filologii polskiej. Studia podyplomowe na kierunku – pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii

Martyna Kondratowicz

Asysten nauczyciela

Anna Sobuń

Nauczyciel

Studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej
w Białymstoku o specjalności – Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Policealne Studium Ekonomii w Ełku – technik informatyk
Studia Podyplomowe: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne – Wszechnica Mazurska
w Olecku Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli
w MODN/Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

Motylki

Ewa Kazimierczak

Nauczyciel

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika szkolna z animacją kulturalną.
Studia II stopnia Wczesna Edukacja. Studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Joanna Olszewska

Nauczyciel

Jednolite studia magisterskie integracyjna na kierunku: „Edukacja Elementarna”. Język angielski poziom 2.0.

Dorota Sobolewska

Asystent nauczyciela

Magda Januszewska

Asystent nauczyciela

Tygryski

Anna Ampuła

Nauczyciel

Magister Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej na Wydziale Pedagogiki
i Psychologii Uniwersytetu
w Białymstoku.
Ukończone studia licencjackie na Wydziale Pedagogicznym Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie
w zakresie pedagogiki terapeutycznej.
Ukończone studia Podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych Wszechnicy Mazurskiej w Olecku
w zakresie Wychowania Przedszkolnego.

Mariola Komosińska

Nauczyciel

Studia magisterskie – Animacja Kultury
z arteterapią na Wydziale Pedagogiki
i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz studia podyplomowe – Pedagogika przedszkolna, Pedagogika Wczesnoszkolna na Wydziale Nauk Społecznych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku

Paulina Malewska

Asystent nauczyciela

Beata Chojęta

Nauczyciel

Magister Pedagogiki Wczesnoszkolnej
z wieloletnim doświadczeniem w pracy
z dziećmi

Biedronki

Anna Salwocka

Nauczyciel

Pedagogika. Studia licencjackie, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski
w Olsztynie Pedagogika wczesnoszkolna. Studia magisterskie, Uniwersytet
w Białymstoku Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju.
Studia podyplomowe, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Nauczyciel wspomagający pracę ucznia z Zespołem Aspergera i Autyzmem wysokofunkcjonującym- kurs
Metody komunikacji alternatywnej
i wspomagającej w praktyce- kurs

Ewelina Szymkiewicz

Nauczyciel

Studia magisterskie: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – kierunki: Edukacja Techniczno- Informatyczna, Pedagogika Ogólna. Studia podyplomowe: Wszechnica Mazurska w Olecku, kierunek : Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

Renata Szmydt

Asystent nauczyciela

Jeżyki

Ewelina Misztal

Nauczyciel

Magister wczesnej edukacji z kształceniem integracyjnym zWSIiE w Olsztynie. Studia licencjackie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z logopedią w WSP TWP w Olsztynie. Studia podyplomowe – Kierunek: Edukacja i terapia osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami

Weronika Kowalewska

Nauczyciel

Studia licencjackie: kierunek filologia polska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
Studia podyplomowe: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii na WSG
w Bydgoszczy
Studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne na WSG w Bydgoszczy

Aleksandra Prokuda

Asystent nauczyciela

Od października rozpoczęcie nauki na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim na kierunku pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

Pszczółki

Monika Urbaniak

Nauczyciel

Ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza oraz kurs wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży. Kontynuacja nauki na kierunku: „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. F. Szczepanika”.

Paulina Kowalewska

Wychowawca popołudniowy

Patrycja Szafranowska

Asystent nauczyciela

Urszula Wasilewska

Asystent nauczyciela

Licencjat- Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, kierunek: Filologia Polska

Kotki

Joanna Potaś

Nauczyciel

Studia podyplomowe o kierunku: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – Wszechnica Mazurska w Olecku. Studia podyplomowe o kierunku: Integracja Sensoryczna w WSG Bydgoszcz. Trener Sensoplastyki® 1st.

Iwona Jarosz

Wychowawca popołudniowy

Studia licencjackie na kierunku „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” na Wydziale Gospodarki Turystycznej w Ełku.- w trakcie nauki. Ukończony kurs pt.„Zarządzanie projektami w pomocy społecznej”.

Martyna Stasińska

Asystent nauczyciela

Żabki

Imię Nazwisko

Nauczyciel

Opis

Paulina Malewska

Asystent nauczyciela

Specjaliści

Justyna Kowalewka

Nauczyciel religii

Dyrektor PN „Promyk”, mgr nauk o rodzinie, oligofrenopedagog. Nie będzie żadnym reklamowym pustosłowiem, jeśli napiszemy, że Pani Justyna zaprzyjaźnia „Promyczki” z Panem Jezusem i Jego Matką w sposób wręcz zachwycający. Swoim głębokim i atrakcyjnym dla przedszkolaka prowadzeniem religii przykuwa uwagę nie tylko dzieci, ale
i zasłuchanej w nią kadry… Jednym z najważniejszych pochwał, jakie otrzymała, było zdanie wypowiedziane przez jednego chłopca: „Proszę Pani, te zajęcia zawsze mnie pocieszają”.

Tomasz Tokarczyk

Psycholog

Absolwent psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Ukończył specjalizację psychologii klinicznej i osobowości. Uczestniczył w szkoleniu z zakresu Podstawowych Umiejętności Udzielania Pomocy Psychologicznej oraz Nowoczesnych Metod Diagnozowania oraz Terapii Uzależnienia i Psychoterapii Członków Rodzin”. Od dwóch lat pracuje jako psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień w Ośrodku Terapii Uzależnień Stare Juchy. W ramach stażu szkoleniowego przez rok pracował jako opiekun/wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej.

Paulina Kowalewska

Lektor Języka Angielskiego

Od sześciu lat zajmuje się nauczaniem języka angielskiego. Doświadczenie zdobywała zarówno w Polsce jak i za granicą. Jej fascynacja językiem zaczęła się od wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Zajęcia zapewniają dzieciom atrakcje oraz aktywności, które wspomagają utrzymanie koncentracji oraz zabierają przedszkolaki w nowy świat nauki tej „łaciny 21-go wieku”.

Joanna Potaś

Specjalista Sensoplastyki

Nauczyciel PN „Promyk

Anna Ampuła

Specjalista Terapii Ręki

Nauczyciel PN „Promyk”. Ukończyła kurs „Terapia ręki” I i II stopnia. Uczestniczyła w szkoleniu warsztatowym „Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o Program Terapii Ręki. Posiada Certyfikat „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej” – Kurs Integracji Sensorycznej – I stopień, Sensoplastyka – Trener I stopnia.

Elżbieta Sobolewska

Nauczyciel Rytmiki

Absolwentka Akademii Muzycznej w W-wie Filia w Białymstoku na kierunku Wychowanie Muzyczne. Ukończyła studia podyplomowe z „Emisji Głosu” w Bydgoszczy. Nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ełku.

Monika Budziejko

Fizjoterapeuta

Magister fizjoterapii po Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 15 lat doświadczenia zawodowego w pracy z pacjentami ortopedycznym i z dziećmi. Jej pasją jest praca z dziećmi z wadami postawy, wadami stóp, z osobami z problemami ortopedycznymi i bólowymi oraz z problemami z obszaru głowy, czaszki i stawów skroniowo-żuchwowych.
Współprowadzi gabinet fizjoterapii w Ełku i Grajewie, gdzie z każdym pacjentem pracuje się indywidualnie. Więcej informacji na stronie: fizjoterapia-elk.pl

Piotr Kowalewski

Prowadzący zajęć teatralnych

Opiekun artystyczny „Małego Teatru Wielkiego”. Pod tym usunąć obecny tekst, a wstawić nowy: „Założyciel PN „Promyk”. Absolwent PWST w W-wie, aktor dramatu, magister sztuki. Pracował w Teatrze Polskim oraz w Teatrze Dramatycznym  w Warszawie. Stworzył Teatr Amatorski im. Józefa Węgrzyna w Ełku, który na przestrzeni lat cieszył się pasmem wielu sukcesów. Teatr ten, funkcjonujący w sposobie produkcji na wzór teatru zawodowego, na przestrzeni 23 lat wystawił ponad 40 premier wielkich dzieł literatury światowej. Prowadzi także w „Promyku” Zajęcia Wokalne.”

Paulina Malewska

Specjalista gry na ukulele

Asystent PN „Promyk”, prowadzi naukę gry na ukulele.

Beata Szrajder

Prowadzi zajęcia z „Rękodzieła”

Pani Beata posiada nieprzeciętne zdolności, którymi dzieli się z „Promyczkami” na zajęciach z „Rękodzieła”, na których powstają małe „dzieła sztuki” 🙂

Marta Lewandowska – Urban

Logopeda

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologii Polskiej o specjalności nauczycielskiej oraz na Wydziale Historii o specjalności Wiedzy o Społeczeństwie na Uniwersytecie w Białymstoku. Pracowała w szkole podstawowej i gimnazjum jako nauczyciel języka polskiego. Na Uniwersytecie w Białymstoku ukończyła podyplomowe studia logopedyczne. Brała udział w zajęciach i prowadziła terapię logopedyczną w poradni logopedycznej w Białymstoku.

Izabela Filiks

Instruktor Zumby Kids

Instruktor Zumba Fitness, Zumba kids&kids Junior, instruktor Strong Nation oraz Fitnessu na trampolinach. Organizuje maratony Zumba, także charytatywne. Jest także Certyfikowanym Animatorem eventowym.

Mateusz Furman

Trener Klubu Piłki Nożnej

Prowadzi promykowy Klub Piłki Nożnej. Trenował dzieci i młodzież w klubach Piłkarskie Talenty Ełk oraz Junior Ełk. Jest zawodnikiem w trzecioligowym klubie MLKS Znicz Biała Piska.