Kadra

Dyrekcja

Justyna Kowalewka

Dyrektor

Dyrektor Przedszkola „Promyk”, magister nauk o rodzinie, oligofrenopedagog.

Piotr Kowalewski

Założyciel

Założyciel Przedszkola „Promyk”, magister sztuki, aktor, reżyser i dyrektor Teatru Węgrzyna w Ełku.

Beata Chojęta

Zastępca dyrektora

Magister Pedagogiki Wczesnoszkolnej z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Misie

Sonia Wielądek

Nauczyciel

Magister edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją włączającą, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Magdalena Szczypiór

Nauczyciel

Magister filologii polskiej. Studia podyplomowe na kierunku – pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii

Martyna Kondratowicz

Asysten nauczyciela

Motylki

Beata Chojęta

Nauczyciel

Magister pedagogiki wczesnoszkolnej. Dyplom „Psychologii Pozytywnej w Rozwoju Dzieci i Młodzieży” i kurs kwalifikacyjny „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”.

Olga Zyskowska

Nauczyciel

Pedagogika resocjalizacyjna na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończone studia podyplomowe na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

Magdalena Budzińska

Asystent nauczyciela

Tygryski

Anna Ampuła

Nauczyciel

Magister Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończone studia licencjackie w zakresie pedagogiki terapeutycznej oraz podyplomowe w zakresie Wychowania Przedszkolnego i Kształcenia Zintegrowanego.

Agata Kowalska

Asystent nauczyciela

Technik organizacji usług gastronomicznych. Studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja ze specjalizacją dietetyka i żywienie w Ełku. Szkoła muzyczna I stopnia w Augustowie – klasa skrzypiec.

Mariola Komosińska

Nauczyciel

Studia magisterskie – Animacja Kultury z arteterapią na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz studia podyplomowe – Pedagogika przedszkolna, Pedagogika Wczesnoszkolna na Wydziale Nauk Społecznych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku

Paulina Leszczewska

Asystent nauczyciela

Kontynuacja nauki na kierunku : Pedagogika, zakres: Psychopedagogika w Wyższej Szkole Gospodarki Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku.

Biedronki

Ewelina Misztal

Nauczyciel

Magister wczesnej edukacji z kształceniem integracyjnym zWSIiE w Olsztynie. Studia licencjackie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z logopedią w WSP TWP w Olsztynie. Studia podyplomowe – Kierunek: Edukacja i terapia osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami

Renata Szmydt

Asystent nauczyciela

Ewelina Szymkiewicz

Nauczyciel

Studia magisterskie: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – kierunki: Edukacja Techniczno- Informatyczna, Pedagogika Ogólna. Studia podyplomowe: Wszechnica Mazurska w Olecku, kierunek : Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

Anna Kolbusz

Asystent nauczyciela

Pszczółki

Monika Urbaniak

Nauczyciel

Ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza oraz kurs wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży. Kontynuacja nauki na kierunku: „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. F. Szczepanika”.

Anna Sobuń

Nauczyciel

Studia Podyplomowe: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne – Wszechnica Mazurska w Olecku. Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli w MODN/Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Dorota Sobolewska

Asystent nauczyciela

Kotki

Joanna Potaś

Nauczyciel

Studia podyplomowe o kierunku: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – Wszechnica Mazurska w Olecku. Studia podyplomowe o kierunku: Integracja Sensoryczna w WSG Bydgoszcz. Trener Sensoplastyki® 1st.

Beata Szrajder

Nauczyciel popołudniowy

Studia magisterskie – Pedagogika specjalna – kierunek Pedagogika terapeutyczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Szkolenie TUS – Trening Umiejętności Społecznych – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu. prowadzone przez Fundację POMOC AUTYZM z Warszawy.

Iwona Jarosz

Asystent nauczyciela

Studia licencjackie na kierunku „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” na Wydziale Gospodarki Turystycznej w Ełku.- w trakcie nauki. Ukończony kurs pt.„Zarządzanie projektami w pomocy społecznej”.

Specjaliści

Paulina Baluta

Nauczyciel

Prowadzi zajęcia z języka angielskiego – posiada certyfikat z FCE /First Certificate in English/. Kontynuuje naukę w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie – specjalizacja nauczycielsko – tłumaczeniowa. Uzyskała również praktyczną znajomość języka poprzez pobyt i pracę w Stanach Zjednoczonych.

Dominika Nowakowska

Instruktor tańca

Dyplomowany instruktor tańca, pedagog właścicielka i trenerka w New Style Dance Studio. Od ponad 10 lat związana z tańcem, a przede wszystkim z hip hop-em i tańcem nowoczesnym. Uwielbia pracę z dziećmi i młodzieżą. Swoje pierwsze zajęcia z dziećmi poprowadziła 7 lat temu. Dzięki takiemu workowi doświadczeń lepiej rozumie dzieci i ich potrzeby. Stale pogłębia swoją wiedzę na szkoleniach z najlepszymi tancerzami z Polski i ze świata. Poprzez tworzenie tanecznych historii taniec staje się bardziej zrozumiały i dostępny dla dzieci. Oprócz techniki tańca dzieci uczą się poznawać samych siebie przy czym świetnie się bawią. Jej grupy taneczne te młodsze jak i te starsze mają na swoim kącie miejsca na podium co daje motywację do dalszej pracy. ,, Taniec, Cierpliwość, Pasja…”

Tomasz Tokarczyk

Psycholog

Absolwent psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Ukończył specjalizację psychologii klinicznej i osobowości. Uczestniczył w szkoleniu z zakresu Podstawowych Umiejętności Udzielania Pomocy Psychologicznej oraz Nowoczesnych Metod Diagnozowania oraz Terapii Uzależnienia i Psychoterapii Członków Rodzin”. Od dwóch lat pracuje jako psycholog i specjalista terapii uzależnień w Ośrodku Terapii Uzależnień Stare Juchy. W ramach stażu szkoleniowego przez rok pracował jako opiekun/wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej.

Elżbieta Sobolewska

Nauczyciel

Wśród wielu czynników wpływających na ogólny rozwój dziecka muzyka odgrywa bardzo ważną rolę. Przeżycia emocjonalne związane z percepcją i wykonaniem zadań muzycznych mają wyraźny wpływ na rozwój dyspozycji psychicznych dzieci. Rozwój analizatora słuchowego w zakresie słuchu akustycznego, rozwój koncentracji, uwagi, pamięci muzycznej i pozamuzycznej, logicznego myślenia i mowy – odbywa się w procesie oddziaływania różnorodnych bodźców muzycznych. Realizuje się to przede wszystkim na zajęciach umuzykalniających. Pełne śpiewu, zabaw ruchowych i tańca, stwarzają możliwość zaspokojenia wrodzonej dzieciom potrzeby ruchu i uzewnętrznienia przeżyć emocjonalnych.

Jerzy Romanowski

Prowadzący szachów i eksperymentów

Z wykształcenia – nauczyciel fizyki i matematyki. Przepracował w szkołach prawie 30 lat. Uczył nie tylko fizyki i matematyki, ale też innych przedmiotów. Był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku. Pełnił też funkcję zastępcy dyrektora w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach, Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku. Prowadził, jako wykładowca i asystent, zajęcia ze studentami w Centrum Studiów Bałtyckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Obecnie – na emeryturze i pracuje jako nauczyciel fizyki w Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ełku. Od prawie dwudziestu lat zajmuje się szachami jako formą sportu i ekspresji dzieci i młodzieży.

Marta Lewandowska – Urban

Logopeda

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologii Polskiej o specjalności nauczycielskiej oraz na Wydziale Historii o specjalności Wiedzy o Społeczeństwie na Uniwersytecie w Białymstoku. Pracowała w szkole podstawowej i gimnazjum jako nauczyciel języka polskiego. Na Uniwersytecie w Białymstoku ukończyła podyplomowe studia logopedyczne. Brała udział w zajęciach i prowadziła terapię logopedyczną w poradni logopedycznej w Białymstoku. Kocha pracę z dziećmi!

Monika Budziejko

Fizjoterapeuta

Magister fizjoterapii po Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 15 lat doświadczenia zawodowego w pracy z pacjentami ortopedycznym i z dziećmi. Jej pasją jest praca z dziećmi z wadami postawy, wadami stóp, z osobami z problemami ortopedycznymi i bólowymi oraz z problemami z obszaru głowy, czaszki i stawów skroniowo-żuchwowych.
Współprowadzi gabinet fizjoterapii w Ełku i Grajewie, gdzie z każdym pacjentem pracuje się indywidualnie. Więcej informacji na stronie: fizjoterapia-elk.pl

Piotr Kowalewski

Prowadzący zajęć teatralnych

Założyciel, sprawuje opiekę artystyczną nad zajęciami „Mały Teatr Wielki”, prowadzonymi przez nauczycieli Przedszkola „Promyk” oraz prowadzi zajęcia wokalne. Magister Sztuki, Aktor Dramatu, Studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie.